Dzienny Dom Pobytu

Fundacja Opieka Plus realizuje zadanie publiczne „Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym z chorobą Alzheimera  pod tytułem  „Dzienny Dom Pobytu Obok Lasu”.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego


Projekt skierowany jest do osób cierpiących z powodu zespołu otępiennego w tym  w przebiegu choroby Alzheimera, we wczesnym etapie choroby. Jest on przeznaczony dla mieszkańców województwa mazowieckiego w szczególności powiatu mińskiego.

Celem działalności Dziennego Domu Pobytu jest jak najszersze wsparcie osób chorych oraz ich rodzin i opiekunów poprzez działania terapeutyczne umożliwiające poprawę samopoczucia i samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, przeciwdziałanie marginalizacji chorych i ich wykluczeniu społecznemu.

Projekt jest realizowany od 01.04.2024 r. do 30.11.2026 r. na terenie ośrodka Obok Lasu Sp. z o.o., Grębiszew, ul. Rozwojowa 79.


 Dzienny Dom Pobytu Obok Lasu działa 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 16:00 i dysponuje miejscami dla 15 uczestników.

DOKUMENTY DO POBRANIA

REGULAMIN DZIENNEGO DOMU POBYTU OBOK LASU ( KLIKNIJ I ZOBACZ )

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY (KLIKNIJ I ZOBACZ )


Zapraszamy do udziału w zajęciach prowadzonych w ramach Dziennego Domu Pobytu „Obok Lasu”
Nabory do programu ruszają w maju.

Osoby zainteresowane udziałem w Dziennym Domu Pobytu prosimy o wypełnienie Kwestionariusza Zgłoszeniowego, podpisanie i przesłanie go na adres email: fundacja@opieka.plus  lub dostarczenie pocztą lub osobiście do Biura Fundacji, które mieści się w Grębiszewie, ul. Rozwojowa 79 , tel: 606 825 267. Do Kwestionariusza, jako wymagany dokument, należy załączyć  zaświadczenie od lekarza o zdiagnozowaniu zespołu otępiennego, w tym w przebiegu choroby Alzheimera, we wstępnym jej etapie. Liczy się kolejność zgłoszeń.


Dzienny Dom Pobytu w okresie od maja 2024 roku do listopada 2026 roku będzie świadczył  specjalistyczne usługi terapeutyczne, opiekuńcze i społeczne dla osób starszych żyjących z zespołami otępiennymi w tym w przebiegu choroby Alzheimera (w pierwszej łagodnej fazie choroby).

Uczestnicy projektu w ramach zajęć w Dziennym Domu Pobytu otrzymają następujące usługi:
a) terapię zajęciową
b) trening umiejętności społecznych,
c) trening umiejętności codziennych,
d) terapię ruchem (rehabilitację usprawniającą ruchowo)
e) edukację prozdrowotną ( dietetyk )
f) wsparcie psychologa,


Dzienny Dom Pobytu zapewni wsparcie w zakresie usług społecznych umożliwiających jak najdłuższe samodzielne funkcjonowanie uczestnika w środowisku zamieszkania. Będą to usługi wykonywane przez zespół wpierająco – aktywizujący, który pomagać będzie w dotarciu osób chorych na zajęcia do DDP oraz pomagać będzie w załatwieniu spraw urzędowych, zdrowotnych itp., co pozwoli na usamodzielnienie się osoby chorej oraz odciążenie opiekuna od trudu codziennej opieki.

W ramach zadania objęte opieką będą również rodziny osób chorujących na chorobę Alzheimera – szczególnie opiekunowie bezpośredni. Realizatorzy zadania zapewnią opiekę psychologiczną, oraz szeroką edukację z zakresu istoty choroby, przebiegu etapów choroby oraz zapobieganiu wypaleniu psychicznemu opiekuna.

Uczestnictwo w grupie wsparcia to możliwość wymiany doświadczeń z innymi opiekunami. Zapobiegać to będzie również wypaleniu psychicznemu opiekuna.

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS