A few words about the foundation

Nasza fundacja Opieka Plus skupia się na pomocy dla osób starszych oraz niepełnosprawnych, które często są narażone na marginalizację i wykluczenie społeczne. Oferujemy kompleksową opiekę i wsparcie, aby poprawić jakość życia tych grup w Polsce.

Obecnie, w Polsce demografia ulega zmianom i coraz więcej osób przekracza wiek emerytalny, jednocześnie zwiększa się także liczba osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie i opiekę.

Nasi wolontariusze i specjaliści pracują z seniorami oraz osobami niepełnosprawnymi, oferując im wsparcie emocjonalne i fizyczne, organizując różne zajęcia i warsztaty, a także pomagając w codziennych czynnościach. Staramy się przeciwdziałać samotności i wykluczeniu społecznemu poprzez organizowanie spotkań integracyjnych, wyjazdów i innych aktywności.

Jesteśmy przekonani, że każda osoba zasługuje na szacunek i godną opiekę, bez względu na wiek, kondycję zdrowotną czy społeczne pochodzenie. Nasza fundacja dąży do tego, aby pomóc seniorom i osobom niepełnosprawnym w osiągnięciu pełnej samodzielności oraz integracji z resztą społeczeństwa.

Receive a free consultation

Leave your name, surname and telephone number and our consultant will contact you to present the offer.