Wnioski o dofinansowanie rehabilitacji

Wnioski o dofinansowanie rehabilitacji

W celu uzyskania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego, należy pobrać i złożyć w biurze Fundacji, lub droga mailową, wypełniony wniosek.
O przyznanie finansowej pomocy indywidualnej w ramach programów pro-zdrowotnych , mogą obiegać się osoby z niepełnosprawnościami, lub seniorzy, którzy ukończyli 70 lat a ich
dochody miesięczne nie przekraczają 2600 zł brutto. Pomoc w ramach programów, może zostać udzielona w formie dofinansowania do rehabilitacji w jednym z 3 wskazanych przez Fundację ośrodków.

Wszystkim osobom składającym wnioski serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie. Wszystkie wnioski nadsyłane do Fundacji są przez nas starannie analizowane. Niestety, ze względu na liczbę próśb i ograniczone zasoby finansowe,
nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim składającym. Dlatego Fundacja kontaktuje się tylko z osobami, którym zdecydowała się udzielić wsparcia w formie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego.