Pomoc seniorom w rozliczeniach rocznych

1,5% podatku dla seniora

Marzec i kwiecień to już od wielu lat czas, w którym wypełniamy rozliczenia roczne z Urzędem Skarbowym, czyli PIT-y. Chociaż z każdym rokiem świadomość obywateli rośnie, wiele osób wciąż nie wie o tym, że może przekazać część swojego podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, na przykład fundacji. To działanie nic nas nie kosztuje, jest bardzo łatwe, a z pewnością przełoży się na realną pomoc i dobry uczynek dla potrzebujących. W tym roku po raz pierwszy w rozliczeniu można przekazać jeszcze więcej bo aż 1,5% swojego podatku.

Podatek można przekazać również Fundacji Opieka Plus, której głównym zadaniem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów, osób z niepełnosprawnościami czy osób uzyskujących niskie dochody. Aby wspomóc tę fundację wystarczy wpisać w odpowiedniej rubryce numer KRS: 0000640134.

W Polsce z każdym rokiem przybywa seniorów – wielu z nich to osoby samotne i niezbyt zamożne. Brak rodziny, znajomych oraz pogarszający się stan zdrowia dodatkowo wpływają negatywnie na kondycję seniorów. Tak wcale nie musi być. Jako fundacja Opieka Plus prowadzimy rozmaite programy aktywizacji seniorów – są to między innymi warsztaty, imprezy kulturalne, projekty edukacyjne oraz autorskie programy. To właśnie dzięki nim seniorzy znów czują się potrzebni, rozwijają swoje pasje i zainteresowania, budują relacje z innymi, zyskują w ten sposób drugie życie.

W ramach działalności fundacji Opieka Plus zapewniamy dofinansowanie do świadczeń i rehabilitacji osób starszych oraz z niepełnosprawnościami. Mogą to być zarówno konsultacje z fizjoterapeutą, niezbędne badania czy zabiegi rehabilitacyjne. Możliwe są także turnusy rehabilitacyjne.

Seniorzy, którzy mieszkają sami i nie mogą liczyć na pomoc innych, często mają też trudności w samodzielnym poruszaniu się. Niewielkie dochody nie pozwalają na opłacenie wizyty u lekarza bądź fizjoterapeuty oraz uczestnictwo w życiu społecznym. A przecież emerytura to wcale nie koniec życia. W fundacji Opieka Plus oferujemy „drugie życie” i mamy miejsce dla każdego – szczególnie zaś zapraszamy osoby, które nie lubią siedzieć w domu, chciałyby spędzać czas aktywnie i ciekawie, nawet jeśli nie mogą sobie na to pozwolić z powodów finansowych.

Pomaganie może być łatwe i przyjemne, nie musi nas też nic kosztować. W tym celu wystarczy przekazać 1,5% swojego podatku fundacji, która skutecznie pomaga seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. Wspólnie możemy więcej, razem możemy budować lepszy świat.