Warsztaty techniczne w DDPOL

Na warsztatach technicznych trenujemy planowanie i dobrą organizację pracy.